Overslaan en naar de inhoud gaan

5 VRAGEN AAN ZUHAL DEMIR

Een half jaar ver, stoot het beleid van de nieuwe Vlaamse minister voor Omgeving en Energie op fikse kritiek uit groene hoek. Zuhal Demir antwoordt met laadpalen voor elektrisch rijden, energiedelen onder buren én relativering van de gevolgen van haar beleid. “Ik kan investeerders geruststellen.”

 

1. Stedelingen zitten binnenkort met een probleem, als ze elektrisch willen rijden. Een garage met laadpaal is niet iedereen gegeven. Hoe zorgen we ervoor dat zij niet achterblijven?

 

Zuhal Demir: “De Vlaamse overheid is al een aantal jaar bezig met de uitrol van publieke laadpunten die voor alle elektrische voertuigen toegankelijk zijn. Op dit moment bestaat er al een basisnetwerk van ongeveer 3.700 publieke laadpunten. Met dit basisnetwerk willen we het voor iedereen mogelijk maken om elektrisch te rijden. Aanvullend hebben we een systeem ‘paal-volgt-wagen’ ontwikkeld, waarbij mensen met een elektrische wagen een publieke paal in de buurt van hun huis kunnen aanvragen als ze zelf thuis geen laadmogelijkheden hebben. Op die manier moet het ook mogelijk zijn voor stedelingen om elektrisch te rijden met voldoende laadmogelijkheden in de buurt.”

 

2. Hetzelfde probleem bestaat voor mensen die geen zonnepanelen kunnen leggen. Zijn er plannen om gezinnen toe te staan hun teveel aan hernieuwbaar opgewekte stroom door te verkopen aan de buurt?

 

Zuhal Demir: “Het is inderdaad de bedoeling om, in het kader van de omzetting van de Europese richtlijnen, de mogelijkheid te voorzien dat eigenaars van zonnepanelen de stroom die ze niet zelf verbruiken - en vandaag dus injecteren op het net - kunnen verkopen aan een andere afnemer in de buurt.  Maar ook energiedelen zal gefaciliteerd worden. Hierdoor zullen bewoners van bijvoorbeeld een appartementsgebouw die gezamenlijk investeren in zonnepanelen op het dak van het gebouw, de zonnestroom onder elkaar kunnen delen zonder dat hiervoor afzonderlijke fysieke connecties naar de verschillende wooneenheden moeten worden gemaakt.  Deze vorm van energiedelen zal trouwens ook mogelijk worden gemaakt in het kader van energiegemeenschappen, waar afnemers zich in een rechtspersoon kunnen groeperen om bepaalde marktactiviteiten te gaan uitoefenen.”

 

3. Het Vlaamse klimaatbeleid krijgt kritiek wegens te weinig ambitieus. Het antwoord van de regering is dat CO2-afbouw jobs in het gedrang brengt. Zien jullie ook economische groeipolen in een klimaatbeleid?

 

Zuhal Demir: “Het klopt dat de verwachte impact van het klimaatbeleid op de traditionele energiesector negatief is, als gevolg van de dalende vraag naar fossiele brandstoffen. Daartegenover staan wel de investeringen in de productie van hernieuwbare energie en in energie-infrastructuur. Die zijn vaak gekoppeld aan arbeidsintensieve sectoren. Globaal genomen zouden de klimaatmaatregelen dus een positief netto effect op de werkgelegenheid hebben.”

 

4. Investeerdersonzekerheid is ook een terugkerende klacht, zeker in het energiebeleid van de afgelopen jaren. Ook nu ligt de nucleaire uitstap opnieuw ter discussie. Kan hernieuwbare energie floreren in combinatie met kernenergie?

 

Zuhal Demir: “Ik kan investeerders geruststellen. De discussie over de kernuitstap betreft maar een beperkt deel van het geïnstalleerd nucleair vermogen, niet alle kerncentrales zouden openblijven. Daarbij komt dat het effect enkel speelt op de groothandelsprijzen voor elektriciteit, en dus zeer beperkt zal zijn. Voor de meeste verbruikers is de invloed van de groothandelsprijzen op hun elektriciteitsrekening dan ook nog eens zeer beperkt.  Er zal dus uiteindelijk zo goed als geen invloed zijn voor wat de rendabiliteit van zonnepanelen betreft.”

 

5. Vanaf volgend jaar dalen de subsidies voor zonnepaneleneigenaars, en glipt de terugverdientijd boven de 10 jaar. Is de overheid van plan om die terugverdientijd te verkorten?

 

Zuhal Demir: “De subsidies worden elk jaar berekend op basis van de laatste marktinformatie. Als de prijzen van zonnepanelen dalen is het logisch dat de subsidies ook dalen. Bovendien zien we dat de kwaliteit en levensduur van de installaties elk jaar beter worden. Meerdere keren per jaar komen sector en overheid samen om samen voorstellen uit te werken om de doelstellingen van het Vlaams Energie en Klimaatplan te halen: voor zonnepanelen is de doelstelling ongeveer een verdubbeling tegen 2030.”